ASTA – Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek Amsterdam is bijna één jaar oud. Dat is een mooi moment om terug te kijken op we tot nu toe hebben bereikt. Ook blikken we kort vooruit naar het komende jaar waarin ASTA een volgende fase in gaat.

 

Ontstaan van ASTA

In 2019 is het fundament voor ASTA gelegd door werkgevers- en werknemersorganisaties in de technische branches, VTi Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Dit vanuit het besef dat zijinstroom wel eens het grote thema kon zijn voor de komende jaren.
De urgentie van tekorten aan technici op de arbeidsmarkt die keihard nodig zijn om de stad en regio te verduurzamen is er sinds de coronapandemie niet kleiner op geworden. Sterker, de tekorten nemen alleen maar toe o.a. onder invloed van de verduurzamingsambities van de regio. Tegelijkertijd verdwijnen er banen door automatisering en staan er nog steeds veel te veel mensen aan de kant terwijl de kans op een (letterlijk) duurzame baan levensgroot is! Hoe breng je dit, binnen de enorme belangen, veelheid aan maatschappelijke opdrachten en overcompliciteit die er is, bij elkaar? Een bekende Amsterdamse nummer 14 zei ooit: “Die op het oog simpele oplossing, blijkt in de praktijk het moeilijkst”. En dat is ook afgelopen jaar gebleken, simpele oplossingen zijn er niet, anders was het al opgelost. Maar wat dan wel?

Om die versnelling te kunnen maken is er visie, samenwerking, afstemming en een gezamenlijke actieagenda nodig. Dat is precies waar we we binnen ASTA aan werken.

 

“Door ASTA worden verbindingen gemaakt die er anders niet waren. We kunnen elkaar nu sneller vinden”

 

Mooiste resultaten: een selectie

Netwerk
ASTA is een samenwerkingnetwerk dat bekend is in de stad en regio. Partijen die zich bezighouden met het zijinstroom zijn in beeld en weten ons te vinden. Concreet: wekelijks komen we in contact met mooie initiatieven waarvan weinigen wisten dat ze bestonden en welke waarde ze aan het zijinstroomvraagstuk kunnen toevoegen.

 

“Voor de uitvoering heb je een netwerk nodig. Nu ASTA er is, gaat het lukken”

 

Pilot “Energietransitie op weg naar een duurzame baan”


De pilot “Energietransitie op weg naar een duurzame baan” heeft een enorme leeropbrengst gehad. Onder andere op het gebied van planning, inhoud en financiering maar ook ten aanzien van verwachtingen naar elkaar in de keten. In de pilot zijn 45 kandidaten gestart met een (online) voorlichting. Daarvan zijn 36 kandidaten zo enthousiast geraakt dat ze zich hebben aangemeld voor een Try-out bij IW Noord-Holland. Vervolgens hebben 22 kandidaten een basistraining ontvangen en zijn er 9 kandidaten duurzaam geplaatst. Inzichten uit de pilot hebben o.a. geleid tot betere (keten)samenwerking en in de wijze van bekostigen. Want wat bleek: juist voor die mensen die het het hardst nodig hebben is de financiering het meest complex voor een matchingstafel. Concreet heeft dit geleid tot financiering vanuit de O&O fondsen en waar de financiering niet dekkend is zijn er opleidingsvouchers per 2022 beschikbaar.

 

Customer Journey: ASTA routekaart naar jouw duurzame baan


Vanuit de operationele ASTA tafel zijn we met de inzichten en perspectieven uit de pilots aan de slag gegaan om het zijinstroomproces op een begrijpelijke manier inzichtelijk te maken. Dat was en is ook een van de opdrachten die er voor ASTA liggen. Door het proces zo te projecteren werd een gedeelde visie op zijinstroom zichtbaar. Hoe werkt het? Welke stappen zitten er in het proces? Wie moeten we daarvoor hebben? Alle zijinstroomroutes kunnen volgens de routekaart uitgelegd en gepland worden. Van bestuurder tot werkzoekende kunnen we duidelijk maken hoe het proces eruit ziet.
Meest concreet: de arbeidsmarktcoach vult op het 2e blad de persoonlijke route in zodat de werkzoekende weet waar hij of zij aan toe is. Binnen de provincie Noord-Holland gaan ook de andere SPT’s (Servicepunten Techniek) enthousiast met de kaart aan de slag. De routekaart is hier te downloaden.

Ook leuk om te weten: de inventarisatie die door ASTA is gemaakt t.a.v. de routekaart is  gebruikt als input voor TOMAS

Resultaten:

– Pilot Energietransitie 45 kandidaten bereikt, 9 kandidaten hebben een duurzame baan

– Arbeidsmarktcoach begeleid vanaf september 36 kandidaten naar een baan, 6 zijn tot nu toe geplaatst

– Samenwerking op verschillende niveaus tussen stakeholders verbeterd

– Men komt halen en brengen

– Koppeling met mbo via certificeerbare eenheden (kwalificatie=duurzaam)

– Samenwerkingsnetwerk voor 4 jaar bestendigd

– Blauwdruk voor zijinstroomtrajecten: “de routekaart naar jouw duurzame baan”

– ASTA speelt een leidende rol in verbinden zijinstroominitiatieven

– Inspiratie van en voor bevlogen mensen

– Tenminste 179 zijinstromers in 2021 opgenomen door bedrijven in de regio*

*Dat arbeidsmarktinformatie over zijinstroom in de regio niet goed voorhanden is, is ook één van de inzichten in 2021. Dat kan het idee geven dat er niks in de regio gebeurt of juist het gevoel geven dat alle uitdagingen al een “eigenaar” hebben. Het aantal van 179 zijinstromers komt uit een inventarisatie over 7 bedrijven waarvan 6 hebben gereageerd (13-12-21). Meest actief: Bouwmensen Amsterdam met 60 zijinstromers. Gevolgd door Bonarius Bedrijven met 54 zijinstromers, Feenstra met 25 zijinstromers en IW Noord Holland met 18 zijinstromers. Aangezien er in de arbeidsmarktregio een veel groter aantal technische bedrijven actief is, ligt naar verwachting het aantal zijinstromers vele malen hoger. Begin 2022 wordt er een inventarisatie gestart om hier meer zicht en grip op te krijgen. Voor het monitoren van de gezamenlijke inspanningen is het noodzakelijk de informatie structureel te regelen. Ook dat is een van de concrete ambities van ASTA in 2022.

 

“Het is een woud van allerlei clubs die zich bezighouden met zijinstroom. ASTA maakte het voor mij inzichtelijker”

Aandachtspunten

Uit bovenstaande blijkt dat ASTA in het eerste jaar als samenwerkingsnetwerk al mooie resultaten heeft kunnen boeken. Dat is iets bijzonders en om trots op te zijn. Toch zijn er ook aantal aandachtspunten. Allereerst het gebrek aan goede arbeidsmarktinformatie m.b.t. zijinstroom. Om goed te kunnen sturen en te kunnen monitoren welke effecten onze inspanningen hebben is dit een voorwaarde.

Een tweede aandachtspunt is de uitvoeringscapaciteit van de ASTA operationele tafel. Het is noodzakelijk dat we hier gaan opschalen willen we de volgende stap maken en aan de verwachtingen te blijven voldoen.

Volgende stap

Na dit opstartjaar is ASTA dus duidelijk toe aan de volgende fase. We gaan daarom een transitie inzetten van netwerkorganisatie naar een combinatie met een uitvoeringsorganisatie. De contouren hiervan worden langzaam duidelijk. Het is de verwachting dat we begin februari 2022 met een ASTA 2.0 naar buiten kunnen treden. Zodat we nog beter kunnen inspelen, en acteren, op de behoefte in de regio. Wordt vervolgd!

Leave a Reply