Organisatorische hoofddoelen

Herontwerp ecosysteem en het ontwikkelen gezamenlijke visie

Opzetten van een effectief Ecosysteem van sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties), (semi-)publieke partijen (zoals Gemeente Amsterdam, onderwijsinstellingen) en publiek, private samenwerkingen waarbij op een praktische en doelgerichte manier gewerkt wordt aan voldoende zij-instroom naar banen gerelateerd aan de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Deze nieuwe netwerkstructuur borgt een duurzame en kwalitatief goede samenwerking tussen deze partners

Inhoudelijke hoofddoelen

Ontwikkelen gezamenlijke doe/actieagenda’s

Het Ecosysteem wil een positieve impuls geven aan het doel van voldoende gekwalificeerd personeel ten behoeve van de energietransitie in de regio Amsterdam. De activiteiten richten zich op het bevorderen van zij-instroom en duurzame inzet van het huidige personeel.

Bijdragen leveren aan en bestaande partners faciliteren /versterken om de instroom van 200 nieuwe medewerkers te realiseren (zij-instroom) in twee jaar (uiterlijk eind 2022). En nog eens 200 nieuwe medewerkers in de periode 2023-2024. Het gaat om banen gerelateerd aan de klimaatambities en de energietransitie;

Behouden, promoten en versterken van vakmanschap, talentontwikkeling, met gebruikmaking van het aanbod vanuit de metaal, , netbeheer, bouw- en installatiesector.

Verzamelen en verspreiden relevante data en analyses over de technische arbeidsmarkt in Groot Amsterdam.

Verzamelen, evalueren en delen van succesvolle aanpakken, werkwijzen en methodes.”