De bestuurlijke tafel is “eigenaar” van de Intentieverklaring Duurzame Werkgelegenheid. Eens per kwartaal wordt door de bestuurders de voortgang besproken. Op deze wijze monitoren ze de voorgang en resultaten die voortkomen uit de intentieverklaring.