De matchingstafels zijn de plek waar de concrete match tussen werkgever(s), opleider(s) en programma’s worden gemaakt. Hier wordt de brug gebouwd om een kandidaat van de ene baan naar de andere baan te brengen. De matchingstafels zijn de belangrijkste schakels om op een duurzame en efficiënte manier werknemers en werkgevers middels scholing te verbinden.

Matchingstafels ontstaan vanuit een behoefte vanuit individuele werkgevers, PPS’en of uitkeringsinstanties. Er zijn op dit moment een aantal matchingstafels actief waarvan wij het bestaan weten en eventueel bij betrokken zijn. De verwachting is dat er in de regio meer matchingstafels zijn. De operationele tafel brengt deze in kaart.

Vanuit ASTA ondersteunen we de matchingstafels (als dat nodig is) door het faciliteren van het proces, het delen van methodieken en delen van kennis.”