Het is gebleken dat werkzoekenden en bedrijven uit zowel de overschot- als tekortsectoren zich melden op veel verschillende plekken in de regio. Omdat we vanuit ASTA zoveel mogelijk gebruikmaken van de bestaande structuren organiseren we vanuit deze invalshoek. In die zin is de analogie “Camping” gevallen. Wie de regio vanuit het zijinstroomvraagstuk bekijkt ziet vele “voortenten” met eigen unieke eigenschappen en kwaliteiten. Werkzoekenden en werkgevers melden zich naar eigen kennis en inzicht bij een van de “voortenten”. Eerder is al gesteld dat het noodzakelijk is om al die partijen (voortenten) te verbinden om te kunnen versnellen. Zoals iedere camping een receptie heeft, die weet waar de juiste voortent te vinden is, heeft ASTA dat ook. De receptiefunctie is belegd bij de operationele tafel.

De operationele tafel zorgt voor afstemming en uitwisseling rondom de activiteiten van de verschillende partijen betrokken zijn bij het zijinstroom vraagstuk in de bouw & techniek. Deelnemers aan de operationele tafel zijn vertegenwoordigers van publiek en private partijen die werken aan en rondom het thema zijinstroom. Zij brengen activiteiten en processen in kaart, wisselen uit, stemmen af en coördineren gezamenlijke inspanningen. Bovendien borgen zij de gemaakte afspraken binnen hun eigen organisaties.

Op dit moment bestaat de operationele tafel uit vertegenwoordigers van:

  • Regionaal werkcenter
  • Werkgeversservicepunt
  • House of skills
  • Luchtvaart Community Schiphol
  • VTi Vakschool Technische Installaties