Missie

ASTA levert, door publiek, privaat samen te werken een substantiƫle bijdrage aan voldoende en gekwalificeerde vakkrachten ((Installatie, Bouw, Metaal en Metalektro, Netbeheer) om de energietransitie in Groot-Amsterdam mogelijk te maken. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande structuren en initiatieven.

Visie

Wij zetten in op meer zijinstroom (van werk naar werk en van geen werk naar werk) in banen gerelateerd aan de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Voor medewerkers die reeds in de technische branches werkzaam zijn, streven we naar duurzame inzet door tijdige bijscholing.

ASTA richt zich niet op initiĆ«le instroom in het vo en mbo, dit zien we als taak voor de Publiek, Private Samenwerkingen zoals VTi Amsterdam (Installatietechniek), De Bouwacademie (Bouw&Infra) en Amsterdams Centrum voor Tech Talent (Metaal en Metalektro)”