ASTA presenteert: de ASTA Routekaart naar een duurzame baan in de Bouw & Techniek

De kaart maakt inzichtelijk welke visie de samenwerkende partners hebben op zijinstroom, welke stappen er in het proces zijn en helpt partijen en activiteiten rond het thema zij-instroom te identificeren en categoriseren.

Het was heel erg nodig om zij-instroomroutes voor de techniek visueel te maken. Dit omdat het een “reis”, of proces, is met vele stappen die soms in meer of mindere mate relevant zijn en vaak niet goed uit te leggen is in woorden. Voor zover wij hebben kunnen overzien is dit de eerste kaart die je kunt gebruiken om het zij-instroomproces af te stemmen en inzichtelijk te maken. Het is bruikbaar voor o.a. bestuurders, (klant) en accountmanagers, coaches, begeleiders en natuurlijk ook de kandidaat. Voor die laatste doelgroep is speciaal de 2e pagina ontwikkeld. Een arbeidsmarktcoach kan op basis van de logische stappen een persoonlijke route samenstellen voor de kandidaat zij-instromer, los of deze uit een uitkeringssituatie of een werksituatie komt.

Volgende fase

De volgende stap die we binnen ASTA gaan nemen is het identificeren van de partijen en activiteiten achter ieder “station”. Er zijn veel loketten waar mensen zich melden voor een carriere switch maar die hebben niet altijd zicht op alle mogelijkheden in de omgeving. Hiermee maken we het ECO-systeem dat zich richt op zij-instroom, in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam, inzichtelijk.
Omdat het zij-instroomvraagstuk zich niet beperkt tot alleen Amsterdam is afgesproken dat de ASTA routekaart, de blauwdruk vormt voor de routes bij de SPT’s (Servicepunten Techniek) in de provincie Noord-Holland zoals Techlands, Techport en RPA-NHN. Het is voor hen mogelijk om de kaart aan te passen op hun lokale situatie.

De ASTA routekaart is tot stand gekomen op basis van verschillende pilot zij-instroomtrajecten en door samenwerking tussen:
Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie, Netbeheer Nederland/Alliander, de gemeente Amsterdam, FNV, House of Skills, WijTechniek, OOM, VTi Amsterdam, IWNH, Bonarius, Dmissi Electro en Unbeaten Studio.

De kaart is via onderstaande link te downloaden

ASTA routekaart zijinstroom

Voel je vrij om de kaart te verspreiden maar noem daarbij wel ASTA

Leave a Reply