Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek Amsterdam (ASTA) is een netwerk waarin brancheorganisaties, publiek en private samenwerkingen, regionale overheden en het onderwijs kennis, ervaring, actuele vragen bundelen en uitwisselen. Dit gebeurt rondom arbeidsmarktvraagstukken in de technische sectoren, en bouw, in de regio Groot Amsterdam die betrekking hebben op het versnellen van zij-instroom in de technische tekortsectoren.

Middels een gezamenlijke visie en het afstemmen en uitvoeren van een gezamenlijke actieagenda zijn de samenwerkende partners binnen ASTA “frontrunners” en op weg om “de Goudenpoort” van de regio te vormen. Zodat op die manier een impactvolle bijdrage geleverd kan worden aan voldoende en gekwalificeerde vakkrachten om de energietransitie mogelijk te maken.

“Om aan deze krapte en groeiende vraag te voldoen, zullen
manieren gevonden moeten worden om mensen in de techniek
te behouden, maar ook aan te trekken”

Het whitepaper is opgesteld in opdracht van Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek Amsterdam (ASTA) en het practoraat van de Vakschool Technische Installaties (VTi). Zowel ASTA als VTi maken deel uit van het meerjarige programma Green Tech Campus MRA.

Download hier het Whitepaper zij-instromers voor technische tekorten in de MRA