Meer vakmensen voor Duurzaamheid

Er staan in heel Nederland duizenden vacatures open in de duurzaamheidssector, zoals de installatietechniek, metaal/metalektro en bouw. De sector kampt al jaren met een groot arbeidstekort. Om de klimaatambities te realiseren hebben we technisch geschoolde en ervaren beroepskrachten hard nodig.
Met het programma Duurzame Stad, Duurzame Banen wil de gemeente Amsterdam een proces op gang brengen naar meer variatie in werkgelegenheidssectoren in Amsterdam. De investeringen in duurzaamheid bevorderen een transitie naar een diverse arbeidsmarkt, die minder afhankelijk is van massatoerisme en die de lokale economie versterkt. Deze kans is tegelijkertijd een enorme uitdaging. Amsterdam investeert in een sector die gekenmerkt wordt door een tekort aan arbeidskrachten. Dit complexe probleem is niet in een keer op te lossen, dat is een langjarig proces. Door de duurzame motoren kunnen we in de praktijk wel mogelijkheden benutten door het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen met het reguliere onderwijs, particuliere opleidingsinstituten, brancheorganisaties en het bedrijfsleven in de technische en bouwsectoren.
We onderzoeken hoe we barriéres bij zij-instromers en ZZP’ers weg kunnen nemen voor een overstap naar de duurzaamheidssector. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe we knelpunten bij werkgevers kunnen oplossen die hen belemmeren om leerwerktrajecten aan te bieden of mensen in dienst te nemen.  En we stimuleren de ontwikkeling van nieuwe selectie- en matchinginstrumenten die passen bij deze tijd en de krapte in de sector.

Het document Duurzame Stad Duurzame Banen is via onderstaande link te downloaden

 

02486 UA Duurzame Stad Duurzame Banen WEB

Leave a Reply