Bonarius Bedrijven heeft samen met het ROC van Amsterdam en VTi Amsterdam een pilot uitgevoerd met certificerende eenheden. Een certificerende eenheid is een klein onderdeel van een mbo kwalificatie en wordt apart geëxamineerd.

VTi Amsterdam ziet de certificerende eenheid als een entreebewijs voor zowel de branche als het mbo. Zes kandidaten zijn gestart, allen zijn geslaagd. Op 12 april is een nieuwe groep van 8 studenten gestart. Het is de ambitie van VTi om dit op te schalen met andere werkgevers en het aanbod uit te breiden.

Leave a Reply