Op initiatief van de provincie Noord-Holland zijn er gesprekken gevoerd met ruim 160 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen en overheidsinstanties over de arbeidsmarkt in de 2030. De uitkomsten staan in het Manifest werken & ontwikkelen. De provincie gebruikt het document bij het opstellen van het nieuwe beleid voor Arbeidsmarkt & Onderwijs.

Hoe zien de banen van de toekomst eruit? Welke beroepen zijn kansrijk? Moeten we nog denken in diploma’s en hoe halen we de schotten weg? Steeds meer werk wordt afhankelijk van techniek en technologie, inclusief digitalisering. Dit biedt kansen voor innovatie van de regionale economie, draagt bij aan de klimaatopgave en het vergroenen van Noord-Holland.

Ilse Zaal, gedeputeerde onderwijs en arbeidsmarkt: “Dit manifest gaat ons helpen om gefocust te blijven op de grootste mismatch op onze arbeidsmarkt, die rond techniek en technologie inclusief digitalisering. Een veerkrachtige arbeidsmarkt draagt bij aan het realiseren van onze klimaatopgave en het vergroenen van Noord-Holland. Dankzij de inbreng van heel veel partijen ligt er nu een basis voor de volgende stap: de nieuwe visie Arbeidsmarkt & Onderwijs voor Noord-Holland.”

De eerste actie die wordt opgezet is een Service Punt Techniek (SPT), aangedragen door de Technologiecoalitie-NH, gericht op het matchen en opleiden van kandidaten en werkgevers tussen (en door) de 4 aangesloten techniekbranches en hun Opleidings- en Ontwikkelfondsen (O&O). Dit project komt tevens voort uit het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds.

ASTA is een van de servicepunten techniek, wij dragen hier graag aan bij.

Het manifest is hier te downloaden.

Bron: provincie Noord-Holland

Leave a Reply