De BouwAcademie Amsterdam is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven in de bouwsector en de gemeente Amsterdam. Met als doel om met state of the art onderwijs voldoende talent voor de bouwbranche op te leiden.

Vanwege de schreeuwende behoefte aan goed opgeleid bouwpersoneel in de Metropoolregio Amsterdam, is afgelopen week een overeenkomst voor de publiek-private samenwerking (PPS) ‘BouwAcademie Amsterdam’ ondertekend. De BouwAcademie Amsterdam is een unieke samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven in de bouwsector en de gemeente Amsterdam, met als doel om met – state of the art – onderwijs voldoende talent voor de bouwbranche op te leiden.

De gemeente Amsterdam, Bouwend Nederland afdeling Amsterdam, opleidingsbedrijf Bouwmensen Amsterdam en het ROC van Amsterdam – MBO College Noord, werken samen in de BouwAcademie Amsterdam. Met het tekenen van de overeenkomst intensiveren de partijen de samenwerking. Voor nieuwe (zij-)instroom van talent in de bouwsector en een betere aansluiting tussen de verschillende opleidingsniveaus en met het werkveld. De nieuwe leer-, werk- en innoveeromgeving moet aankomende vakmensen klaarstomen voor de grote uitdagingen waar bouwbedrijven voor staan.

Dichten van kenniskloof

Dankzij de intensieve samenwerking binnen de branche sluit het onderwijs beter aan op de praktijk. Dat dit in de bouwwereld belangrijk is, benadrukt Bastiaan Smits, interim directievoorzitter van MBO College Noord en bestuurder van de BouwAcademie Amsterdam. Smits: “Dankzij de BouwAcademie Amsterdam kunnen wij onze bouwstudenten laten studeren met de nieuwste innovaties. Zonder ondersteuning van het bedrijfsleven zouden wij dit niet kunnen bieden.

De innovaties in de bouwbranche gaan zo razendsnel dat er in de afgelopen jaren een grote kloof is ontstaan tussen de vraag van het bedrijfsleven en de kennis en vaardigheden van pas afgestudeerde mbo-studenten. Met de samenwerking willen we deze kenniskloof dichten.” Daarbij wordt het volgens Smits ook nog eens veel leuker om een opleiding te volgen. “Dankzij de samenwerking met bedrijven uit de branche zijn onze opleidingen innovatiever, beter voorbereid op een toekomst met en sluiten zij beter aan bij de behoefte van het bedrijfsleven.’’

Sterker onderwijs

Bouwend Nederland en Bouwmensen Amsterdam zetten zich in voor een veilige en uitdagende leerwerplek voor alle studenten. “Samen willen wij ervoor zorgen dat meer mensen voor bouwopleidingen kiezen, meer studenten weggaan met een diploma en dat het onderwijs beter aansluit bij het werk in de praktijk’’, aldus Martin Eman. Hij is voorzitter bestuur van Bouwend Nederland afdeling Amsterdam. René Cossé, directeur van Bouwmensen Amsterdam, benadrukt het belang van sterker onderwijs dankzij deze samenwerking. “Zo zorgen we voor voldoende instroom van vakmensen in de bouw, maar ook voor bijscholing van werkzame mensen in de bouw. Dat blijft komende tijd hard nodig.’’

‘Hard nodig’

Wethouder Simone Kukenheim van Onderwijs, Jeugdzorg en Diversiteit in Amsterdam ziet ook het belang voor de stad. “Met deze manier van samenwerken met het bedrijfsleven en onderwijs leiden we vakmensen op die nodig zijn voor de grote opgaven waar we in de bouw voor staan. Bijvoorbeeld als het gaat om woningbouw en verduurzaming. De Metropoolregio Amsterdam heeft de mensen in de bouw hard nodig.”

Bron: www.rocva.nl

Leave a Reply